Często zadawane pytania

Mają Państwo pytania? Możliwe, że odpowiedź znajdą Państwo poniżej. Nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania? Prosimy o kontakt przez nasz formularz kontaktowy.

Czym jest Explainsafe?

Explainsafe to platforma, na której różne firmy zarządzają swoimi instrukcjami na temat bezpieczeństwa na placu budowy za pośrednictwem eX:plain. Explainsafe to kompletny system LMS (Learning Management System), w którym kandydaci mogą się rejestrować w wielu środowiskach zrzeszonych klientów. Z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków dla użytkowników oferujemy również szeroki zakres opcji administracyjnych umożliwiających dodawanie i zapraszanie kandydatów, sporządzanie raportów dotyczących wyników i wiele innych.

Dla kogo przeznaczony jest program Explainsafe?

Explainsafe jest przeznaczony dla naszych pracowników, podwykonawców, dostawców i gości odwiedzających obiekty, w przypadku których klient wymaga, aby przestrzegali oni zasad bezpieczeństwa przed wejściem na teren obiektu lub wykonaniem tam prac.

Czy muszę zainstalować osobny program lub aplikację, aby móc zrealizować instrukcje bezpieczeństwa?

Nie, ta aplikacja internetowa jest responsywna i można z niej korzystać w każdej dostępnej przeglądarce (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Przeglądarka Internet Explorer 11 (IE11) nie jest już dłużej obsługiwana. Od 1 stycznia 2020 r. nie oferujemy już pomocy technicznej dla użytkowników IE 11. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na placu budowy można zrealizować na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie.

Jak mogę się zarejestrować?

Aby się zarejestrować, musisz utworzyć swoje konto. Na stronie głównej kliknij przycisk „Firmy” i wybierz firmę, której instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na placu budowy chcesz zrealizować. Po przejściu do środowiska organizacyjnego kliknij przycisk logowania w prawym górnym rogu. Poniżej ekranu logowania kliknij link „Kliknij tutaj, aby się zarejestrować", aby przejść do formularza rejestracyjnego oraz dokończyć proces rejestracji. Po zarejestrowaniu możesz użyć swojej nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła, aby zalogować się w formularzu logowania i wybrać odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa na placu budowy.

Jak się zalogować?

Aby się zalogować, przejdź na stronę Logowanie. Podaj swój adres e-mail i hasło (które podałeś podczas rejestracji). Możesz się zalogować tylko wtedy, gdy posiadasz już konto, czyli jesteś zarejestrowany.

Co zrobić, gdy zapomnę swojego hasła?

Wejdź na stronę Logowanie i kliknij przycisk „Zapomniałem hasła”. Podaj swój adres e-mail i kliknij przycisk „Resetuj hasło”. Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail z linkiem. Przy użyciu tego linku będziesz mógł utworzyć nowe hasło.

Jak uzyskać certyfikat?

Po pozytywnym zaliczeniu testu możesz natychmiast pobrać swój certyfikat. Możesz go również pobrać później ze swojego konta.

W jaki sposób mogę uzyskać certyfikat?

Certyfikat można uzyskać po zdaniu testu. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z instrukcjami na temat bezpieczeństwa na placu budowy. Możesz to robić tak często, jak sobie życzysz. Następnie możesz przystąpić do rozwiązywania testu.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Różni się to w zależności od klienta. Z reguły jest to rok, czasem 2 lata. Data ważności widnieje na certyfikacie i jest również podawana z wyprzedzeniem, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji.

Skąd mój pracodawca lub klient będzie wiedział, że zdałem test?

Pracodawca lub klient może zawsze sprawdzić i przejrzeć uzyskane wyniki instrukcji. 13 miesięcy po wygaśnięciu ostatniego uzyskanego certyfikatu oraz 13 miesięcy po zalogowaniu się lub otrzymaniu zaproszenia, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wcześniejszego usunięcia danych. W tym celu możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.explainsafe.nl/pl/frequently-asked-questions.

Jak często mogę przystępować do testu?

W większości przypadków nowy test jest przygotowywany automatycznie w momencie jego niezaliczenia. Zależy to od konfiguracji testów w danym środowisku. Istnieje zatem możliwość, że w przypadku niepowodzenia będziesz musiał samodzielnie odszukać i uruchomić instrukcję od nowa.

Dlaczego podczas egzaminu wyświetlany jest licznik czasu?

To klient decyduje o tym, jak długo trwa test. Podczas trwania testu wyświetlany jest licznik czasu, który pokazuje, ile czasu pozostało do jego końca. Jeśli test potrwa dłużej niż ustalony czas, zostanie on automatycznie przerwany i nie będziesz mógł go oddać. Wtedy musisz ponownie zapoznać się z instrukcjami i przystąpić do testu.

Do czego mogę wykorzystać funkcję markera podczas tworzenia pytań testowych?

Podczas rozwiązywania testu możesz pominąć pytanie „zaznaczając" je. Następnie, przed zakończeniem testu, możesz wrócić do zaznaczonego pytania i udzielić na nie odpowiedzi.

Czy mogę zapoznać się z instrukcjami i rozwiązywać testy we własnym języku?

To zależy od języków, które wybrał Twój klient lub pracodawca. W rozwijanym menu wyboru języka na początku instrukcji i testu możesz sprawdzić języki, spośród których możesz wybierać.

Czy mogę przystąpić do instrukcji/testu na iPadzie?

Explainsafe jest dostępny dla użytkowników iPadów. Mogą oni tam rozwiązywać testy i zarządzać kandydatami. Zalecamy jednak korzystanie z iPada z najnowszą wersją systemu iOS, aby zagwarantować jak najlepsze działanie platformy. Dotyczy to także tabletów z systemem Android i innych urządzeń mobilnych. Należy również pamiętać o zaktualizowaniu przeglądarki. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem instruktażu/testu na platformie Explainsafe sprawdzić, czy wszystko jest zaktualizowane.

Dostrzegam dziwnie skonstruowane zdania lub błędy ortograficzne

W takim przypadku należy najpierw sprawdzić ustawienia przeglądarki internetowej. Przykładowo przeglądarka Google Chrome oferuje opcję tłumaczenia, którą można włączać i wyłączać. W niektórych przypadkach może to powodować błędy w dokumentach. Jesteś pewien, że to nie to powoduje błędy? Poinformuj nas o tym, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://www.explainsafe.nl/pl/frequently-asked-questions.

Do czego potrzebne są moje dane osobowe?

Dane osobowe są potrzebne do przeprowadzenia rejestracji i składania wniosków o certyfikaty. W naszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób my (jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych) dbamy o prywatność naszych użytkowników.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Nasza platforma spełnia wymogi RODO. Twoje dane osobowe są przechowywane w certyfikowanym centrum danych w Holandii zgodnie z normami ISO 20000, ISO 27001 i NEN7510. Co miesiąc na platformie wdrażane są poprawki mające na celu zapobieganie i rozwiązywanie ewentualnych problemów z bezpieczeństwem. Ponadto strony trzecie przeprowadzają testy, aby ustalić, czy platforma jest bezpieczna i zgodna z przepisami prawa.

Co dzieje się z moimi danymi (osobowymi)?

Przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do rejestracji, logowania i uzyskania dostępu do bramy. Za prawidłowość tych danych odpowiada użytkownik. Rok po upływie ważności rejestracji, dane są usuwane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności znajdującej się w stopce strony internetowej.

Czy mogę uzyskać wgląd w swoje dane, zmienić je lub usunąć?

Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych. W tym celu można złożyć wniosek pod adresem data@explain.nl. Aby zapobiec nadużyciom, możemy zażądać od użytkownika identyfikacji. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 4 tygodni. Ten sam adres e-mail można wykorzystać do zgłoszenia naruszenia ochrony danych.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych możesz skorzystać z adresu data@explain.nl.